ПОТРЕБИТЕЛИ

Правила за обслужване на ползвателите

УТВЪРЖДАВАМ: Анна Кожухарова, Директор Правила за обслужване на ползвателите I. Общи положения 1. Правилата за обслужване на ползвателите уреждат взаимоотношенията на ползвателите с Общинска библиотека „Искра” – гр. Казанлък, наричана по-долу „Библиотека”. 2. Всеки гражданин има право да полз

Правила за ползване на компютрите за свободен достъп

УТВЪРДИЛ: АННА КОЖУХАРОВА, ДИРЕКТОР ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КОМПЮТРИТЕ ЗА СВОБОДЕН ДОСТЪП В ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА „ИСКРА” 1. Всеки читател с валидна читателска карта за Библиотеката има право да ползва интернет-услуга в отделите на библиотеката, в рамките на два часа при посещение. 2. Компют

Правила за обслужване на читатели(потребители)

П Р А В И Л А за обслужване на читатели Чл. 1. Тези Правила уреждат взаимоотношенията с читателите на Общинска библиотека "Искра"- Казанлък и са разработени на основание чл. 15 от Типови правила за обслужване на читателите, утвърдени от Министерство на културата. Чл. 2. Библиотеката обслужва своите

Анкета

Подкрепяте ли инициативите за деца на Общинска библиотека Искра"

Гласувай Резултати