Структура

Персоналът на Общинска библиотека “Искра” се състои от 18 високо квалифицирани служители.

Персоналът на Общинска библиотека “Искра” се състои от 18 високо квалифицирани служители.

Фондът на Общинска библиотека “Искра” е  около 300 хиляди библиотечни единици.


Отдел Комплектуване, Обработка и Каталози извършва всички процеси по обработката на новите библиотечни документи: книги, албуми, нотни издания, грамофонни плочи, аудиокасети, компактдискове, CD-ROM - мултимедия, картографски издания (карти и атласи), служебни издания. Ползването им става достъпно чрез системата от каталози и картотеки.

Основната дейност на комплектуването е набавяне, допълване и обогатяване на библиотечния фонд чрез покупка, дарения и участия в проекти на всички съществуващи видове носители на информация - книги, ноти, аудиовизуални материали, репродукции, албуми и др. Набавянето е около 2000 тома средно на година.

Отделът поддържа в електронен вариант Електронен каталог книги и Периодика, Книга за движение на библиотечния фонд, Инвентарна книга и Серия 1 на Български книгопис. База данни книги – 90000 записа и База данни Периодика - 400 записа


Детски отдел обслужва читатели под 14 годишна възраст и специалисти-педагози. Той има Заемна за дома и Читалня.Обслужва ежегодно над 600 читатели, посещенията са около 6 000 годишно, а раздадените библиотечни материали над 20 000 тома.

Извършва електронно регистрация и Обслужване на читателите

Дейността на отдела включва организиране на мероприятия, свързани с празниците, представяне на книги с детска тематика и подреждане на витрини.
 

Отдел Заемна за възрастни обслужва читатели над 14-годишна възраст. Предоставя възможности за избор на литература и некнижни материали за домашно ползване от всички области на знанието и художествената литература. Регистрацията на читателите се извършва целогодишно съгласно Правилник за обслужване на читателите. В него са регламентирани правата и задълженията им. Библиотечно, библиографско и информационно обслужване на читателите се осигурява във всички звена на обслужване.

Отделът извършва електронно Регистрация и Обслужване на читателите.

Обслужва ежегодно над 3500 читатели – ученици, студенти и работещи. Посещенията са около 29 000 годишно, а заетите библиотечни материали над 90 000.

Отдел СБИО. Периодика. Информационен център

Справочно-библиографско информационното обслужване предоставя богата сбирка библиографски и информационни издания ; извършва библиографски и фактографски консултации. Сектор Периодика абонира, издирва и регистрира периодични издания и поддържа електронен каталог на периодиката, получавана и съхранявана в библиотеката. Информационният център е създаден по спечелен проект"Глобални библиотеки" на фондация Бил и Мелинда Гейтс през 2009 година. В него се извършват Обучения по различни Направления, свързани с компютърни умения и работа в обществената библиотека с участието на колеги от библиотека "Искра" - Казанлък и от общините Габарево, Николаево и Павел баня.

Паралелно с тези обучения служителите от Общинска библиотека "Искра" провеждат обучения по начална компютърна грамотност за хора от третата възраст.

Отдел Краезнание. Редки и ценни издания

Сектор “Краезнание” предоставя уникална информация за Казанлък и Казанлъшкия край.
В отдела се поддържа база данни Краезнание – около 50 000 записа. Представя местни автори, организира изложби, участва в краеведските четения

Отдел Изкуство - книги, ноти, периодични издания, репродукции, грамофонни плочи, аудиокасети, CD; традиционни и автоматизирани каталози и картотеки.

Отделът поддържа електронна база данни Аналитично описание на статии от периодичния печат.

Структура

Анкета

Подкрепяте ли инициативите за деца на Общинска библиотека Искра"

Гласувай Резултати