Правила за обслужване на потребителите

Правила за ползване на компютрите

Правила за обслужване на читатели(потребители)

Чл. 1. Тези Правила уреждат взаимоотношенията с читателите на Общинска библиотека "Искра"- Казанлък и са разработени на основание чл. 15 от Типови правила за обслужване на читателите, утвърдени от Министерство на културата. Чл. 2. Библиотеката обслужва своите читатели с книги, периодични издания, звукозапис

ПОТРЕБИТЕЛИ

Анкета

Подкрепяте ли инициативите за деца на Общинска библиотека Искра"

Гласувай Резултати