Ценоразпис на услугите в библиотеката

Платени услуги в ОБ “Искра“

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК

НАРЕДБА № 26

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък


Приета с Решение № 483 от 05.03.2003 г., изм. и доп. с: Решение № 539 от 17.07.2003 г. , Решение № 13 от 23.12.2003 г., Решение № 174 от 20.12.2004 г. , Решение № 186 от 27.01.2005 г., Решение № 219 от 27.04.2005 г. ;Решение № 270/28.07.2005 г; Решение № 310/25.11.2005 г.; Решение № 312/25.11.2005 г.; Решение № 333/16.12.2005 г.; Решение № 364/06.03.2006 г.; Решение № 365 от 06.03.2006 г.; Решение № 399/30.03.2006 г.; Решение № 438/25.05.2006 г.; Решение № 539/26.10.2006 г.; Решение № 555/23.11.2006 г.; Решение № 598/30.01.2007 г.; Решение № 639/22.03.2007 г.; Решение № 661/26.04.2007 г.; Решение № 726/26.07.2007 г.; Решение № 29/28.02.2008 г.; изм. с Решение № 029/28.02.2008 г.; Решение № 813/28.03.2008 г.; Решение № 856/07.05.2008 г.; Решение № 125/30.01.2009 г.; Решение № 184/30.04.2009 г.; с Решение № 280/24.09.2009 г. с Решение № 281/24.09.2009 г.,с Решение № 282/24.09.2009 г., с Решение № 283/24.09.2009г., изм. с Решение № 346/13.11.2009 г. на Старозагорския административен съд, влязло в законна сила на 08.12.2009 г.,  с Решение № 393/25.02.2010 г., изм. и доп. с Решение № 428/29.04.2010 г. изм. с Решение № 214/2009 г. на Старозагорския административен съд, потвърдено с Решение № 8972/30.06.2010 г. на ВАС - София, влязло в законна сила на 30.06.2010 г.; изм. с Решение № 553/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 554/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 560/13.12.2010 г.; изм. с Решение № 702/11.07.2011 г.; изм. с Решение № 8/14.12.2011 г.; .; изм. с Решение № 9/14.12.2011 г.; изм. с Решение № 73/13.02.2012 г., изм. с Решение № 272/28.06.2012 г.;

 

1. Абонамент за ползване на библиотеката :


- ученици, студенти, безработни и пенсионери- 4.00 лева за 12 месеца, 3 лева за 6 месеца
- работещи- 6 лева за 12 месеца, 4 лева за 6 месеца


2. Изгубена читателска карта- 1,00 лев.

3. Такса за еднократно ползване на библиотеката - 1 лев.

4. Глоба за закъснение-0,40 лв./том/мес

5. Депозит( Депозит се взема от всеки читател, който има адресна регистрация извън гр.Казанлък. С депозита се разрешава вземането на ограничен брой библиотечни единици по преценка на библиотекаря. Не потърсените депозити в течение на две години остават в полза на библиотеката.)- 10 лева

 -Временен депозит /взема се по преценка на библиотекаря /-     10,00 лв.

6. Беседи – по заявка- 3,00 лв.

7. Справки, изискващи по-продължително търсене:
- за читатели и фирми-10.00 лева

- справки от базите данни на библиотеката- 1.оо лева и 0.30 лева на страница за принтиране


8. Запазване на книга – по заявка на читателя= 0,50 лв./том

9. Такса за презаписване на заети библиотечни материали в срок до 30 дни /общо 60 дни за ползване/по преценка на библиотекаря-0,20 лв./том/месец

10. Изпращане на писма на закъснели читатели

- за телефон- 0,60 лв. плюс пощенски разходи

11. Изпращане поръчки по МЗС- 2,00 лв. плюс пощенски разходи

12. Книги от библиотека “Искра” по МЗС- 2,00 лв. плюс пощенски разходи


13. Даване на библиотечни материали от фондовете на читалните / само по преценка на библиотекаря /-1,00 лв./том/ден

14. Ползване на литература от специалните фондове (краеведски старопечатен, архивен, периодични издания до 1944 г.)- 2.00 лв./ден

15. Даване на репродукция за домашно ползване- 1,00 лв./месец

16. Даване на грамофонни плочи и касети за домашно ползване
17. Даване на CD и DVD за вкъщи:
- за закъснение

0,50 лв./седмица
1.00 лв.за 48 часа
1.00 лв. на ден

18. Запис на дискета или CD, извършван от библиотекаря


0.80 лв. с носител от читателя;
2.00 лв. с носител от библиотеката

19. Даване на диапозитиви за домашно ползване- 0,20 лв./бр./ден

20. Даване на лингафонни комплекти – срещу документ по преценка на библиотекаря-10,00 лв. /5 дни

21. Ксероксни услуги с хартия формат А4:
едностранно- 0.15 лева
с илюстрации- 0.20 лева
двустранно- 0.20 лева
с илюстрации-0.30 лева


22. Интернет и компютърни услуги услуги


- разпечатка от Интернет-0.20 лева/ страница; 0.40 лева/страница с илюстрации


- сканиране- 0.50 лева/страница

23. Похабени и загубени документи- В 5-кратен размер

 


 

ПОТРЕБИТЕЛИ

Анкета

Подкрепяте ли инициативите за деца на Общинска библиотека Искра"

Гласувай Резултати