Електронни ресурси

Електронен архив на периодични издания

Вестник Светлина


“Светлина, повече светлина!“ Орган на казанлъшката работническа социал-демократическа организация Редакционен комитет, кооперация “Братство“ Ст. Енински Излиза два пъти в месеца, на 5 и 20 число Казанлък, 1911-1932 г.

Вестник Равноправие


Орган на Съюза на напредничавите жени Г-жа А. Карима, гр. София, ул. “Патриарх Евтимий“ 51 Излиза на 1, 10 и 20 число всеки месец София, Печатница “Просвещение“, 1908-1914 г.

Вестник Казанлък


Независим информационен седмичник Излиза всеки понеделник Урежда: РЕДАКЦИОНЕН КОМИТЕТ Казанлък, Печатница и книговезница “Изгревъ“, 1931 г.

Вестник Стъргало


Периодичен шегобиец / Урежда ред. к-т. - Казанлък : п-ца Гутенберг, 1926.

Стъргало : Периодичен шегобиец / Урежда ред. к-т. - Казанлък : п-ца Гутенберг, 1926.
I 1 1926
Ред.: П. Арнаудов и Чудомир.
Местен хумористичен вестник. Излиза само на Нова година. Помества безобидни шеги и карикатури за града и жителите му.

Вестник Бузлуджа


Политически лист : Ще излиза в понеделник. - Казанлък : п-ца Розова долина, 1902.

Местен вестник в подкрепа на правителството на д-р Ст Данев. Съдържа много обяви на съдебния пристав ( съдия-изпълнител).

1. Бузлуджа : Политически лист : Ще излиза в понеделник. - Казанлък : п-ца Розова долина, 1902.
I 2, 5, 16 1902; липсва: 16
За други броеве сведения липсват.
16 подзагл. Обществено-литературно политически вестник.
От 5 ред. - стоп. К. Н. Бакърджиев
Местен вестник в подкрепа на правителството на д-р Ст Данев. Съдържа много обяви на съдебния пристав ( съдия-изпълнител).

Вестник Работнически вестник


Защитник на работническите интереси : Излиза веднъж в седмицата, на петък / Отг. ред. Ст. Н. Кисьов. - Казанлък : п-ца Надежда, 1898- 1900. Отг. ред. Ст.Н.Кисьов Казанлък

Работнически вестник : Защитник на работническите интереси : Излиза веднъж в седмицата, на петък / Отг. ред. Ст. Н. Кисьов. – Казанлък : п-ца Надежда, 1898 – 1900.
І 1 – 52 1897 –1898
ІІ 1 – 50 1898 –1899 липсва: 5
ІІІ 1 1899 –1900
От І 8 ред.-отг. Евтим Дабев ; от ІІ 19 ред.-отг. Ж. Тодоров ; от ІІ 21 ред.-отг. Ев. Дабев.
Притурки : към І, всеки четвърти брой с месечна притурка, ред. Евтим Дабев, излезли 8 притурки ; І 46, 52 Извънредна притурка.
Обществено-политически вестник, създаден по решение на ІV конгрес на БРСДП като “чисто работнически” вестник, предназначен за пропаганда между работниците. В началото е издаван на концесионни начала от Евтим Дабев и Георги Кирков.

Вестник Казанлъшки градски общински вестник :


Излиза три пъти в месеца : на 1-во, на 10-то и 20-то число / Издава Казанлъшкото градско кметство. - Казанлък : п-ца Надежда, 1900- 1932. Казанлък : п-ца Надежда

Казанлъшки гр. общински вестник : Излиза три пъти в месеца : на 1-во, 10-то и 20-то число / Издава Казанлъшкото градско кметство. - Казанлък : п-ца Надежда, 1900 – 1932. 1500-600 тир.
І. 1 – 36 1 февр. 1900 – 1 февр. 1901
ІІ. 37 – 72 20 февр. 1901 – 1 май 1902
ІІІ. 73 – 107 1 юни 1902 – 1 септ 1903
ІV. 108 – 132 13 ян. 1903 – 30 дек. 1904
V. 133 – 153 15 февр. – 31 дек. 1905
VІ. 154 – 188 31 ян. – 16 дек. 1906

и т.н

Вестник Кв‘о да е


Вестник за к` во да е : Излиза кога да е [седмично] / Гл. ред. Кой Дайов, Отг. ред. и стоп. Ал. Д. Едрев. - Де да е [Казанлък] : п-ца Надежда, 1902 - 1922.

Вестник Кооперативно единство :


Месечник за обществени, стопански и кооперативни въпроси : Орган на културно-просветното сдружение на кооперациите в гр. Казанлък и околията / Урежда ред. к-т, отг. ред. К. Бозвелиев. - Казанлък : п-ца Родина, 1937 - 1938.

Вестник Трезва просвета


За деца и юноши / Ред. Атанас Михалев. – Казанлък : п-ца Родина, 1940.

Трезва просвета : За деца и юноши / Ред. Атанас Михалев. – Казанлък : п-ца Родина.
I 1 февр. 1940
Детско въздържателно списание. Съдържа стихове и разкази, задачи, кръстословици и др.

Вестник Търговски бюлетин


Периодично издание на Казанлъшкото търговско дружество / Ред. Управителния съвет на Дружеството. – Казанлък : п-ца Родина,

Вестник Сръчност


Технико-литературно повременно издание на учениците от Държ. средно и практическо механо-техническо училище ”Иван х. Енов” в гр. Казанлък / Подред. на Атанас Пантелеев. (Издава ученически к-т); Кольо Андреев, Тодор Марков, Петьо Стойков, Кольо Минев, Н Ученически лист, издаден с цел да се съберат средства за годишник 1942 год. на 16 випуск, сложен под печат. Списват ученици. юли 1 1942

Сръчност : Технико-литературно повременно издание на учениците от Държ. средно и практическо механо-техническо училище ”Иван х. Енов” в гр. Казанлък / Подред. на Атанас Пантелеев. (Издава ученически к-т); Кольо Андреев, Тодор Марков, Петьо Стойков, Кольо Минев, Нено Ненов и Кирил Николо. – Казанлък : п-ца Родина, 1942.
I юли 1 1942
Ученически лист, издаден с цел да се съберат средства за годишник 1942 год. на 16 випуск, сложен под печат. Списват ученици.

Вестник Розова долина


Местен политически и литературен вестник : Излиза три пъти в месеца / Ред.-изд. М. Недялков. - Казанлък : п-ца на П. Г. Хаирлов, 1890.

Розова долина : Местен политически и литературен вестник : Излиза три пъти в месеца / Ред.-изд. М. Недялков. - Казанлък : п-ца на П. Г. Хаирлов, 1890.
I 1 – 12 1890 Притежаваме: 9, 11
2, 10 – 11 ненамерени
12 подзагл. Ежеседмичен политически и икономически вестник.
12 излиза седмично.
12 2о.
Притурка към 4.
Местен политически вестник. Радославистки, бори се срещу местния стамболовист Илия Стоков и полемизира остро с местния либералски вестник Народна защита. №489.

Вестник Пръчка


Вестник за ученическа защита : Ще излазя всяка седмица редовно / Ред. Петко Гевгалов. - Казанлък : п-ца Ив. Гутенберг, 1905.

Пръчка : Вестник за ученическа защита : Ще излазя всяка седмица редовно / Ред. Петко Гевгалов. - Казанлък : п-ца Ив. Гутенберг, 1905.
І 1 – 2 4 – 11 юни 1905
Издаден от млади учители-социалисти в подкрепа на ученическата стачка в педагогическото училище, насочена срещу лоши обноски на учители-реакционери.

Вестник Огледало


Месечник за свободна мисъл, сатира и хумор / Ред. К. Дановски ; Отг. ред. Гъдев. - Казанлък : п-ца Родина. 1937. 2000 тир.

Огледало : Месечник за свободна мисъл, сатира и хумор / Ред. К. Дановски ; Отг. ред. Гъдев. - Казанлък : п-ца Родина. 1937. 2000 тир.
І 1 ян. 1937
Местен хумористичен лист

Вестник Нова дума


Околийски орган на Обединената Народнопрогресивна партия. – Казанлък : п-ца Ив. Гутенберг, 1921 – 1922. 800 тир.

Нова дума : Околийски орган на Обединената Народнопрогресивна партия. – Казанлък : п-ца Ив. Гутенберг, 1921 – 1922. 800 тир.
І 1 – 52 1921 – 1922 притежаваме само: 8
От 10 подзагл. Орган на Обединената народно-прогресивна партия – Старо-загорски окръг; от 29 (129) - Седмичен вестник – Старо-Загорски окръг.
От 10 излиза седмично в Стара Загора.
От 10 ред. М. П. Елховски ; от 99 урежда ред. к-т.
Печата се и в п-ца Светлина в Стара Загора.
3 (98) погрешно означен 2 (103) ; 99 не е излязъл. Вместо него излиза притурка от 12 юни 1923.
Притурки към 10 (62) и 94.
Местен орган на Обединената народно-прогресивна партия. До 9 юни 1923 опозиционен на правителството на БЗНС, след това на правителствени сговорни позиции.

Вестник Кооператорче


Издание на Казанлъшката популярна банка. - Казанлък : п-ца Гутенберг, 4о. 2500 тир.

Кооператорче / Издание на Казанлъшката популярна банка. - Казанлък : п-ца Гутенберг, 4о. 2500 тир.
І 1 – 2 7 ян. – 10 апр. 1940 липсва: 2
Илюстровано местно вестниче за пропаганда на спестовността всред децата.

Вестник Кооперативен подем


Издание на Казанлъшката популярна банка. – Казанлък : 1925 – 1942.

Кооперативен подем : Издание на Казанлъшката популярна банка. – Казанлък : 1925 – 1942.
І 3 – ХІV 1925 – 1942
Вж В е с т н и к н а К а з а н л ъ ш к а т а п о п у л я р н а б а н к а. № 449

Вестник Избирател


Седмичен социал-демократически лист за борба и агитация / Ред. Стоян Н. Кюльов [от 2 Кильов]. - Казанлък : п-ца Надежда, 1896 – 1897.

Избирател : Седмичен социал-демократически лист за борба и агитация / Ред. Стоян Н. Кюльов [от 2 Кильов]. - Казанлък : п-ца Надежда, 1896 – 1897.
І 1 – 15 1896 – 1897
Адрес на редакцията К. Т. Бозвелиев.
От 29. ХІ. 1896 до 29 юли 1897 не излиза.
Притурка от 17 ноем. 1896.
Предизборен вестник с опортюнистически тенденции.

Вестник Глас


Вестник за обявления и реклами : Излиза 3 пъти в месеца / Отг. ред. Г. Георгиев. - Казанлък : п-ца Розова долина, 1903.


Глас : Вестник за обявления и реклами : Излиза 3 пъти в месеца / Отг. ред. Г. Георгиев. - Казанлък : п-ца Розова долина, 1903.
I 1 – 3 1903 липсват: 1, 3
3 подзагл. Независим политически лист.
Местен рекламен лист. В бр. 2-3 обширна статия за миналото на Казанлък.

Вестник Долу маската


Розовата долина под оранжевото слънце : Деветоюнски, противоземеделски лист. - Казанлък : 1923.

Долу маската : Розовата долина под оранжевото слънце : Деветоюнски, противоземеделски лист. - Казанлък : 1923.
Год. последна 1 9 юни 1923

Вестник Дело


Орган на Демакр. сговор - Казанлък : Излиза периодично. - Казанлък : п-ца Ив. Гутенберг, 1926 – 1932.

Дело : Орган на Демакр. сговор - Казанлък : Излиза периодично. - Казанлък : п-ца Ив. Гутенберг, 1926 – 1932.
IV 8 10 февр. 1932
За II 1 сведения липсват.
От III 6 урежда ред. к-т.
IIІ 6 излиза 2 пъти месечно.
Местен вестник на Демократическия сговор.

Вестник Казанлъшка искра


Околийски вестник за културни и стопански въпроси : Излиза два пъти в месеца / Гл. ред. Петър Топузов. - Казанлък : п-ца Светлина – Ст. Загора, 1924 – 1944. Петър Топузов два пъти в месеца п-ца Светлина – Ст. ЗагораКазанлъшка искра : Околийски вестник за културни и стопански въпроси : Излиза два пъти в месеца / Гл. ред. Петър Топузов. - Казанлък : п-ца Светлина – Ст. Загора, 1924 – 1944.
І. 1 – 24 1 юни 1924 – 15 юли 1925
ІІ. 25 – 48 31 юли 1925

Анкета

Подкрепяте ли инициативите за деца на Общинска библиотека Искра"

Гласувай Резултати