Колекции

Структура на фонда по отдели

Структура на фонда по отдели

Фонд Детско-юношески отдел


Фонд Заемна за възрастни


Фонд Изкуства


Фонд Продължаващи издания

 Краеведски фонд
- Колекции:

  • Книги
  • ПИ
  • Архивни документи
  • Покани, афиши, служебни издания


Фонд Редки и ценни издания
- Колекции:

  • Славяноезични и чуждоезични ръкописи
  • Български старопечатни книги и старопечатни издания 1806 - 1878 г.
  • Български редки и ценни издания след 1878 г.
  • Чужди старопечатни, редки и ценни издания
  • Миниатюрни издания


Филиали

Колекции

Анкета

Подкрепяте ли инициативите за деца на Общинска библиотека Искра"

Гласувай Резултати