Въпроси и отговори

Няколко насочващи въпроси и отговори

Няколко насочващи въпроси и отговори

Как да стана потребител на библиотеката?

Прочетете Правилата за обслужване на читателите или се обърнете към библиотекарите в съответните отдели.

Мога ли да поръчам копия на документи в библиотеката?
Да, след като поръчате  и  получите желания документ се обърнете към дежурния библиотекар в читалнята или заемната за дома за конкретни указания според вида на нужното копие. То може да бъде ксерокопие, фотокопие или сканирано копие. Цените за копиране са посочени в Ценоразпис на услугите в библиотеката.

Мога ли да заснема документ с личен фотоапарат?
Да, заснемане на библиотечни документи със собствена техника става  след като получите разрешение за това 

Има ли специфични правила при ползването на периодичните издания, издавани преди 1944 г.?
Да.  За да се ползва оригинала, се изисква разрешение

Колко книги мога да поръчам едновременно?Едновременно се подават до пет заемни бележки. Ако изданието е многотомно, на една бележка се посочват до пет тома. При поръчка на вестници или списания, могат да се посочат до пет последователни години.

Колко време отнема изпълнението на една поръчка?
Времето за изпълнение на поръчка е в рамките на 15 мин. Еднократно се подават до 5 заемни бележки за книги, периодични издания до 5 годишнини на едно заглавие и др. издания. След 15 мин. можете да направите нова заявка.

Мога ли да запазвам поръчаните книги?
Да. Книги и други поръчани документи могат да се запазват в съответната читалня до 10 (десет) дни. При неползване на запазените документи, на десетия ден те се освобождават.

До колко часа се приемат поръчки?
В делнични дни заемни бележки за читалня се приемат до 17.30 часа

Колко книги мога да заема за домашен прочит?
Можете да заемете до 5 (пет) книги от различните видове издания. Срокът за ползване е 30 календарни дни. Имате право на две презаписвания от по 30 дни,.

Как мога да получа книга или статия от периодично издание, които не са притежание на Народната библиотека?
Необходимо е  да се обърнете към Сектор "Обща читалня.МЗС". Разходите по изпращане на документите се поемат от ползвателя - поръчител.

Къде мога да прегледам ежедневната преса?
В Читалня   „Текуща периодика”, първи етаж,след представяне на редовна потребителска карта или регистрация за такава.

Какви други библиотечни услуги се предлагат?
Предоставя се т. нар. услуга „За утре” – в  удобен за потребителя ден могат да се поръчат документи за утрешния ден, както за дома, така и за ползване в читалня.

Как  мога да ползвам читалните на библиотеката?
Ползването на библиотечни документи в читалните зали на библиотеката се осъществява срещу представяне на редовна потребителска карта на дежурния библиотекар в съответната читалня:

Мога ли да поръчам тематична справка ?
Можете да поръчате тематична справка.Тя може да се оформи и библиографски, т.е. да се опишат източниците на изпълнението и.

Организират ли се групови посещения с образователна цел?
Да, за лица над 14 годишна възраст, след предварително записване в отдел „Справочно-библиографски и информационен” на тел.0431 637 94. За лица под 14 - годишна възраст групови посещения се организират от Детски отдел- тел. 637 03.

От къде мога да закупя издания на библиотеката?
Издания на библиотеката можете да закупите на касата на Библиотеката, в отдел Заемна за възрастни.

 

ПОТРЕБИТЕЛИ

Анкета

Подкрепяте ли инициативите за деца на Общинска библиотека Искра"

Гласувай Резултати