ПОТРЕБИТЕЛИ

Правила за ползване на компютрите за свободен достъп

УТВЪРДИЛ:  АННА КОЖУХАРОВА, ДИРЕКТОР

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КОМПЮТРИТЕ ЗА СВОБОДЕН ДОСТЪП В ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА „ИСКРА”
1. Всеки читател с валидна читателска карта за Библиотеката има право да ползва интернет-услуга в отделите на библиотеката, в рамките на два часа при посещение.
2. Компютрите се включват и изключват от библиотекарите.
3. Потребителите използват акаунт Visitor и браузър Internet Explorer
4. Слушалки се дават от библиотекаря при поискване срещу читателска карта и се връщат обратно след приключване на работа.
5. Разрешава се ползването на лични слушалки и лаптопи, преносима памет, като Библиотеката не носи отговорност при евентуалната им повреда.
6. Принтирането на документи се заплаща според Наредба № 26 на Общински съвет-Казанлък.
7. Не се разрешава на потребителите да:
• използват безжичен интернет на територията на Библиотеката;
• да слагат в близост до компютрите и върху тях съдове с напитки и хранителни продукти:
• запаметяват в паметта на компютрите документи, снимки, музика, филми;
• изтеглят софтуер, филми и други материали, нарушаващи законите на Република България и Европейския съюз;
• инсталират нов софтуер, изтриват или модифицират вече инсталиран такъв, както и да променят настройките на наличната техника;
• разглеждат и разпространяват сайтове, съдържащи порнография, насилие, тероризъм, ксенофобия и такива, незачитащи човешките права;
• създават и разпространяват чрез библиотечната техника съдържание за осъществяване на престъпни цели /по смисъла на Наказателния кодекс на Р България/
8. Библиотекарите имат право да контролират ползването на компютърната техника.
При неспазване на правилата за ползване на интернет, дежурният библиотекар има право да преустанови дейността на потребителя. При повторно нарушение, достъпът се прекратява за срок до три месеца, след решение на ръководството.

01.12. 2016 г.    
гр. Казанлък

ПОТРЕБИТЕЛИ

Анкета

Подкрепяте ли инициативите за деца на Общинска библиотека Искра"

Гласувай Резултати