Традиционни каталози

Традиционни каталози

Отдел Заемна за възрастни
1. Систематичен каталог
2. Азбучен каталог
3. Заглавен каталог
4. Азбучен каталог на латиница
5. Азбучен каталог на руски език

 

Детско-юношески  отдел
1. Систематичен каталог
2. Азбучен каталог
3. Заглавен каталог

 

 Отдел Читалня и информационно обслужване
 Периодични издания

1.   Систематичен каталог  Подръчен фонд
2.   Систематичен каталог  Справочен фонд
3.   Систематичен каталог  Графичен фонд
4.   Азбучен каталог  Периодични издания на бълг. език
5.   Азбучен каталог  Периодични издания на чужди езици
6.   ОСПК
7.   Азбучно-предметна картотека
8.   Картотека  Обичаи, обреди, традиции, вярвания
9.   Картотека  Календарни празници

 


Отдел Краезнание
1.   Систематичен каталог  Местните издания
2.   Систематичен каталог  Краеведски фонд
3.   Азбучен каталог  Местни периодични издания
4.   Азбучен каталог  Краеведски издания 1878 – 1944 г.
5.   Картотека  Краезнание
6.   Картотека  Персоналии
7.   Картотека  Казанлък и казанлъшкият край в българския възрожденски печат

 


Отдел  Редки и ценни издания
1.   Азбучен каталог   Ръкописи
2.   Азбучен каталог   Редки и ценни издания
3.   Азбучен каталог   Архивен фонд
4.   Азбучен каталог   Старопечатни издания
5.   Азбучен каталог   Периодични издания на бълг. език
6.   Азбучен каталог   Периодични издания на чужди езици

 

Отдел Изкуства
. Фонд за дома
2. Заглавен каталог
3. Азбучен каталог
4. Систематичен каталог

Фонд Читалня
1. Азбучен каталог
2. Систематичен каталог

Ноти
1. Азбучен каталог
2. Систематичен каталог

Плочи
1. Азбучен каталог
2. Систематичен каталог

Касети, дискове
1. Азбучен каталог
2. Систематичен каталог

Репродукции
1. Азбучен каталог

Картотеки
1. Обща систематично-предметна картотека
2. Предметна картотека
3. Тематична картотека
4. Картотека на пиесите в периодичните издания
5. Картотека персоналия

Отдел  Обработка
1. Азбучен служебен каталог след 1980 г.
2. Азбучен служебен каталог на руски език след 1980 г.
3. Азбучен служебен каталог на латиница след 1980 г.
4. Топографски каталог до 1980 г.
5. Топографски каталог  Филиали

Анкета

Подкрепяте ли инициативите за деца на Общинска библиотека Искра"

Гласувай Резултати