Сватбени обичаи при евреите

ЕВРЕЙСКА СВАТБА

Евреите са се заселили на Балканския полуостров още през античността. Основният масив пристига след прогонването на сефарадските евреи от Испания през 1492 г. След освобождението на България от османско владичество се заселват и евреи от Централна Европа – ашкенази. След края на Втората световна война повечето от тях се изселват от България в новосъздадената държава Изр

Видео

ГРАБВАНЕТО в еврейските сватбени ритуали http://bibliata.tv/watch_video.php?v=cb3ea20aecd5515 Еврейската сватба http://nevesta.bg/articles/89/

Местни традиции и обичаи

Анкета

Подкрепяте ли инициативите за деца на Общинска библиотека Искра"

Гласувай Резултати