Сватбени обичаи при ромите

ТРАДИЦИОНЕН И ГРАЖДАНСКИ БРАК ПРИ РОМИТЕ

            За ромите е с най-голяма важност това бракът да бъде приет от общността им за такъв, т. е. традиционното право има господстваща сила. Гражданският брак е маловажен и се прави поради накаква необходимост, която е свързана с взаимоотношения на семейството с българската държава. Самото свождане („взимането на нишан”) за ромската група е вече достатъчно условие за съществуване на брак. Не е толкова задължително да се ходи и в църква или при ходжа. Хорското мнение крепи традицията и тя узаконява брака по обичай.

            Чистотата на групата се спазва дотолкова, доколкото е възможно. Понякога турскоезични и ромскоезични групи все пак се смесват. Например „татарските” роми от Балчишко често вземат супруги от „циганите”. Ромите избягват да се смесват чрез бракове с българите и турците, и обратното. 

Местни традиции и обичаи

Анкета

Подкрепяте ли инициативите за деца на Общинска библиотека Искра"

Гласувай Резултати