Сватбени обичаи при ромите

„МОМИН” ДЕН

            В дните след същинската сватба съществуват обреди и обичаи, които целят  приобщаването на младоженците в групата на семейството. Те трябва да усвоят и да превърнат в навици определени отношения в общността, които още са нови за тях. Обредите, които се извършват в понеделник са насочени към почитане на родителите на момичето. Затова денят е известен като „момин” ден.

            При „тракийските” калайджии в понеделник („момин” ден) сватбарите посещават родителите на булката, като носят доказателството за девствеността ѝ. Булката остава забулена три дни. В сряда младите, съпроваждани от етървата, зълвата и други родственици, отиват до някоя зидана чешма или кладенец. Носят менче, покрито с бяла кърпа. То е украсено с бяло мушкато. Пълнят го с вода и всеки го рита по три пъти. Чак тогава отбулват булката. Булото се закачва отзад на косата ѝ. Изразът за този обряд е, че „булото е повърнато”. Така то се носи още три дни, след което се сваля окончателно.

            При фичерите обредността в понеделник също е свързана с вода. Прави се „поливане на вода” („чорна пани”). Сутринта свекърът купува овца и я коли. Част от месото се мели на кайма и се правят сърми („братингири сърма”), а друга част се задушава и се приготвя ястие. Отново идват много гости, слага се трапеза на открито. След обяд булката се облича в нови дрехи, взима менче с вода и започва да полива първо на свекъра и свекървата, после на деверите, етървите и пр., докато полее на всички от мъжка страна. Понякога в обреда са включени и някои гости. Всеки, на когото е поляла, пуска пари в менчето. В отделни случаи свекърът и свекървата биват нацапвани с кал, за да продължи по-дълго поливането и миенето. Когато миенето е по-дълго, се дават повече пари.

            След като „поливането на вода” в дома на младоженеца приключи, всички се отправят към дома на булката и обрядът се повтаря и там като се започва от бащата и майката и после другите членове на семейството. И тук е сложена софра. Сватбата приключва късно през нощта в дома на свекъра.

            При ромите в Сливен има своеобразен обред при отбулването. Извършва го кумът по залез слънце в понеделник. Булката трябва да е под трендафил и две лозови пръчки.

            При йерлиите в понеделник родителите на момчето и други гости от тяхна страна отиват в дома на момичето. Носят шишето с „благата” ракия и една тепсия, на която са поставени китки, свити от свекървата и напръскани с бронз. Раздават китките на присъстващите. Жените ги закичват в косите, мъжете – на ризите си, а младата булка дарява гостите.

            В сряда се извършва обрядът на измиване на косата на булката в майчиния ѝ дом. Ритуалът има за цел да се измият нечистотиите и всичко лошо. Сестрите ѝ и братовчедките ѝ сресват косата. Булката е в бяла рокля, а свекървата е донесла баница. Угощават се.

            При хорохая в понеделник вечер водят булката в бащината ѝ къща, където има богата софра. Лахо ходят на гости на кумовете, за да извършат измиване с вода – поливане. Може да се каже, че водата играе много важна роля в обредността през тъй наречения „момин” ден. При лахо булото се сваля чак в сряда в дома на кумовете. Те дават пари на булката и гощават младите.

            При футаджиите взаимното следсватбеното гостуване между двата рода е една седмица по-късно. Първо родителите на булката правят „гезек” (ходене на гости), а след още една седмица – обратно – родителите на момчето посещават дома на родителите на булката. „Гезекът” се прави в по-тесен роднински кръг.

Местни традиции и обичаи

Анкета

Подкрепяте ли инициативите за деца на Общинска библиотека Искра"

Гласувай Резултати