Сватбени обичаи при българите

ВИЕНЕ НА СВАТБЕНИ ВЕНЦИ

            Тази традиция е навярно много древна, езическа, защото се е пренесла като название върху църковния обред - венчаване. Венците се свиват от специални сватбени цветя и зеленина. За основа на венеца се използват гъвкави сурови пръчки от лоза, трендафил или шипка. Увиват се с разноцветни конци или панделки, между които не бива да има черни. Заедно с цветята към тях пришиват и златни или сребърни парички. Може да се закачи и пръстен, но общият брой трябва да е нечетен. Виенето става на високо място и се пеят песни като при правенето на знамето. Символизмът на знамето и венеца като сватбени атрибути и доста ясно изразен. Но венците са с функцията най-вече да отличат младоженците от останалата част на сватбарите. Понякога венец носи и деверът.

            Венецът на невестата се отнася при нея преди взимането й от бащиния й дом.

Местни традиции и обичаи

Анкета

Подкрепяте ли инициативите за деца на Общинска библиотека Искра"

Гласувай Резултати