Комплектуване, регистрация, организация на фонда и колекциите

Комплектуване, регистрация, организация на фонда и колекциите


Отдел Комплектуване, Обработка и Каталози извършва всички процеси по обработката на новите библиотечни документи: книги, албуми, нотни издания, грамофонни плочи, аудиокасети, компактдискове, CD-ROM - мултимедия, картографски издания (карти и атласи), служебни издания. Ползването им става достъпно чрез системата от каталози и картотеки.

Основната дейност на комплектуването е набавяне, допълване и обогатяване на библиотечния фонд чрез покупка, абонамент, дарения и участия в проекти на всички съществуващи видове носители на информация - книги, ноти, аудиовизуални материали, репродукции, албуми и др. Набавянето е около 2000 тома средно на година.

Отделът поддържа в електронен вариант Електронен каталог книги и Периодика, Книга за движение на библиотечния фонд, Инвентарна книга и Серия 1 на Български книгопис. База данни книги – 90000 записа и База данни Периодика - 623 записа.

Ежемесечно в раздел Електронни каталози се качва Електронен каталог книги и база данни Краезнание

Структура

Анкета

Подкрепяте ли инициативите за деца на Общинска библиотека Искра"

Гласувай Резултати