Нормативни документи

Закон за обществените библиотеки

imagenesЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ
В сила от 06.07.2009 г.

Обн. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009 г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009 г., изм. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010 г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013 г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013 г.

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135636

НАРЕДБА N3 от 18 ноември 2014 г. за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд

http://www.lex.bg/bg/laws/Idoc/549165055

СТАНДАРТ ЗА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

http://mc.goverment.bg/imagenes/Site/Standart_biblio.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документи

Анкета

Подкрепяте ли инициативите за деца на Общинска библиотека Искра"

Гласувай Резултати