Нормативни документи

Закон за обществените библиотеки

ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ
В сила от 06.07.2009 г.

Обн. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г.

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135636021

Документи

Анкета

Подкрепяте ли инициативите за деца на Общинска библиотека Искра"

Гласувай Резултати