Проекти

Проект Старозагорска е-памет

Порталът Старозагорска е-памет стартира през 2013 година с цел да събере на едно виртуално място разпръснатото богато и уникално културно-историческо наследство, съхранено в библиотеките и музеите на Стара Загора и региона. Създаден е по проект "Старозагорска е-памет", финансиран по програма "Глоб@лни библиотеки – България".

Водеща организация по проекта е библиотека "Родина". Участници са Общинска библиотека "Искра" в град Казанлък и библиотеките при Народно читалище "Възраждане – 1927" в с. Калояновец, Народно читалище "Изгрев – 1921" в с. Кирилово и Народно читалище "Стефан Генчев – 1901" в с. Хрищени. Партньори по проекта са Община Стара Загора, Областна администрация Стара Загора, Регионален исторически музей и Фондация Обществен дарителски фонд Стара Загора.

В рамките на проекта на сайта ще бъдат представени цифровизирани книги и продължаващи издания, ръкописи от 13 – 19 век, части от архивите на дружествата "Театър", "Искра" и "Августа Траяна" от началото на 20 век, оригинални резултати от археологически проучвания на могилния некропол в местността Чаталка и паметниците от Областен регистър Военни паметници – Стара Загора.

http://www.epamet-sz.org/

Проекти

Анкета

Подкрепяте ли инициативите за деца на Общинска библиотека Искра"

Гласувай Резултати