Проекти

Проект “Повишаване на обучителния капацитет на мениджъри и служители в общински библиотеки“

Проект “Повишаване на обучителния капацитет на мениджъри и служители в общински библиотеки“

Общинска библиотека „Искра” е партньор на Фондация „Глобални библиотеки – България” в изпълнение на проект „Повишаване на обучителния капацитет на мениджъри и служители в общински библиотеки”, финансиран по Програма Еразъм +.

Фондация „Глобални библиотеки - България“ работи по  изпълнението на проект „Повишаване на обучителния капацитет на мениджъри и служители в общинските библиотеки”, финансиран по Програма Еразъм +. Проектът е с продължителност една година и се изпълнява в партньорство със 7 общински библиотеки в страната, участници в консорциум „Модерна библиотека“ – библиотеките в Асеновград, Димитровград, Исперих, Карлово, Казанлък, Котел и Самоков.  Този проект е част от цялостната стратегия на Фондация "Глобални библиотеки - България" за модернизация, европеизация и интернационализацията на библиотеките в страната. Неговите основни цели са:- да преодолее изоставането на общинските библиотеки спрямо европейските практики; да създаде алгоритъм, по който промяната да продължи в национален мащаб.   Проектът предвижда участие на библиотечни директори и служители в две обучителни програми в Испания и Финландия по модерен библиотечен мениджмънт и нови библиотечни услуги, разработване на обучителна програма на български език и провеждане на обучения за служителите на общинските библиотеки, които не са включени в консорциума. Чрез участието си в проекта библиотекарите повишат познанията си по модерните подходи в управлението на библиотеките, иновативни библиотечни услуги, интерактивни методи за работа с потребители на библиотечни услуги, ще развият нови умения за работа с местните общности, за разработване на обучителни модули, презентационни умения и лидерство. Успешната реализация на този проект дава трайни и устойчиви резултати за модернизирането на общинските библиотеки, които поради своя малък брой, често остават извън полезрението на библиотечния сектор. Повишаването на квалификацията на техните служители ще ги превърне в лидери за промяна на регионално и национално ниво.

 

Проекти

Анкета

Подкрепяте ли инициативите за деца на Общинска библиотека Искра"

Гласувай Резултати