Новини

КРАЕВЕДСКА НАУЧНА СЕСИЯ

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,  ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ  „ИСКРА”, ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА  „ИСКРА”, КРАЕВЕДСКО ДРУЖЕСТВО „ИВАН ЕНЧЕВ-ВИДЬО”.  К Р А Е В Е Д С К И  Ч Е Т Е Н И Я - 2014 г. П р о г р а м а.1. Анна Кожухарова – 90 години от създаването на отделите отделите „Краезнание” и “Редки и ценни издания” на Общинска библиотека „Искра”.2. Стойко Стойков – Песенното богатство на с. Запалня.3. ПГ „Иван Хаджиенов”- Клуб „Хаджиеновци” - Балканската война през погледа на един казанлъчанин /Писмата на Генчо Стайнов/.4. Д-р Денчо Бойчев – Неточности относно историята на с. Голямо Дряново от български автори.5. Йорданка Трополова – Реквием върху снопче пожълтели писма /Писма от фронта по време на Първата световна война/.6. Янка Ташева – Душевността на тракийските българи.7. Недялко Несторов – Смъртта на Ботевия четник Цанко Минков – Комитата.Кафе-пауза.8. Марин Маринов – ПГ „Иван Хаджиенов” – Специалност „Специалист, техник, технолог на художествени изделия от метал”.9. Гл. асист. д-р Диана Данова – БАН – „Чудомировите” коледарски песни в теренните записите на Тодор Джиджев от Казанлъшко.10.  Мария Кумичин – БАН - Песни от сватбения обреден цикъл, записани на надпяването в Шипка през 1963 г. /По материали от Музикалнофолклорния архив ИИИзк./.11.  Стефка Бойчева – Спомени за хотел „Москва” – Шипка.12.  Стефан Папукчиев – Нетрадиционните изображения в иконостаса на църквата „Св. Троица” в с. Долни Тодорак.31. 10. 2014 г. /петък/ Исторически музей „Искра”, 10 00  часа, Зала „Мултимедия”.
 

Новини

Анкета

Подкрепяте ли инициативите за деца на Общинска библиотека Искра"

Гласувай Резултати