Краеведският календар на ОБ "Искра".Бележити дати-2013 г.

Местни списания и вестници с юбилейни годищнини през 2013 година

Местни списания и вестници с юбилейни годищнини през 2013 година


1903 г. – започва да излиза в. „Глас”
1903 г. – започва да излиза в. „Казанлъшки глас”
1903 г. – през м. април започва да излиза сп. „Кула”
1923 г. – през м. януари започва да излиза сп. „Новият живот”
1923 г. – м. ноември започва да излиза в. „Народна дума”
1928 г. – започва да излиза бюлетин на Мъглижката популярна банка
1948 г. – започва да излиза в. „Заводска трибуна”
1998 г. – създава се в. „Седмица”

 

Новини

Анкета

Подкрепяте ли инициативите за деца на Общинска библиотека Искра"

Гласувай Резултати