Бележити дати и събития

Ноември

Ноември

01. Ден на народните будители. Официален празник. За първи път се отбелязва през 1909 г. в Пловдив. От 1 ноември 1923 г. с Указ на цар Борис Трети е обявен за общонационален празник в памет на заслужилите българи. През 1945 г. е забранен. Честването му се възстановява през 1992 г., когато 36-то Народно събрание го обявява официално за Ден на народните будители и непресъствен ден за всички учебни заведения в страната. Ден на българската наука. От 1991 г. Съюзът на учените в България отбелязва  Деня на народните будители и като свой празник. Ден на българската журналистика. Отбелязва се в Деня на народните будители, с решение на Съюза на българските журналисти. В деня на празника се връчват наградите на съюза. Празник на град Котел. Чества се на този ден от 1993 г. Празник на град Тетевен. Отбелязва се в деня на освобождението на града от османско иго през 1877 г.

03. Ден на българския художник. Отбелязва се от 3 ноември 1993 г. в деня на църковния празник на св. Пимен Зографски, обявен за покровител на българските художници. Празнува се от българските художници иконописци и реставратори. Професионален празник на главната инспекция по труда. На този ден през 1907 г., с указ на княз Фердинанд, е обнародван Закон за инспектората по труда. С този държавнически акт се поставя основата на институцията Инспекция по труда в България.

04. Професионален празник на русенските корабостроители. През 1881 г. в Русе е построен първият български кораб “Бот-1” с дължина 16 м, широчина 3 м и водоизместимост 60 тона, с което се поставя началото на българското корабостроене. Чества се от 1993 г.

05. Ден на металурга. Професионален празник. Отбелязва се от 1963 г.

06. Международен ден за предотвратяване на експлоатацията на околната среда по време на война и въоражени конфликти. Отбелязва се по решение на ООН от 2001 г. Насочва вниманието на международната общност към пораженията, които нанасят военните конфликти върху околната среда и към тяхното влияние върху състоянието на екосистемите и природните ресурси години след прекратяването им.

08. Ден на Западните покрайнини. Отбелязва се от 1922 г. Честването му е прекъснато през 50-те години. Възстановено е от ноември 1990 г. по инициатива на Съюза на българите от Западните покрайнини, Общонародното сдружение “Мати Болгария” и Българската демократическа партия в памет на годишнината от анексирането на българските земи по западната граница. По силата на Ньойския мирен договор през ноември 1920 г. сръбски войски окупират части от Царибродско, Босилеградско, Кулско и Трънско. От България са откъснати 129 селища, като 25 от тях са разсечени по граница, с население 65 000 души и територия от 1555 кв.км площ, откъснати са й 116 училища и 45 български църкви, обозначени с новото историко-географско понятие “Западни покрайнини”.  До началото на 50-те години 8 ноември се чества всяка година като ден на единството на живеещите от двете страни на западната ни граница българи. Празник на Националната полиция. Отбелязва се от 1924 г. в деня на църковния  празник  Архангеловден. Празник на град Генерал Тошево. Отбелязва се на Архангеловден с Решение на Общинския съвет от 21 октомври 1991 г. До 1991 г. се е чествал на 7 ноември. Празник на град Стралджа. Отбелязва се на Архангеловден с Решение 184 на Общинския съвет от 12 февруари 2001 г.

09. Международен ден за борба срещу расизма, ксенофобията и антисемитизма. Годишнина от “Кристалната нощ” в Германия (1938) - един от най-големите погроми срещу евреите. Отбелязва  се от 1988 г. и е посветен на борбата срещу антималцинствените и расистките обществени нагласи. Световен ден на Книгата на рекордите на Гинес. Чества се от 2005 г.

10. Международен ден на младежта. Отбелязва  се от 1949 г. по решение на Световната федерация на демократичната младеж. Ден на свободата на словото в България. Обявен на 10 ноември 2003 г. по време на церемонията за връчване на ежегодни награди за журналистика “Черноризец Храбър” от Съюза на издателите в България.

11. Международна седмица на науката и мира. Провежда се ежегодно в седмицата, която включва 11 ноември, по решение на Специалния политически комитет на 43-та сесия на Общото събрание на ООН през 1988 г. Професионален празник на охранителите и частната охранителна дейност. От 2010 г. Министерският съвет реши 11 ноември да бъде обявен и за професионален празник на охранителя и частната охранителна дейност.

13. Международен ден на слепите. Отбелязва се от 1946 г. на годишнина от рождението през 1745 г. на френския педагог Валантен Аюи, положил основите на световното обучение на слепите, основал през 1784 г. в Париж първият в света интернат за слепи.

14. Световен ден за борба против диабета. Отбелязва се от 1991 г. по повод годишнина от рождението на Фредерик Бантинг, канадски физиолог, откривател на инсулина.

16. Международен ден на толерантността. Отбелязва се от 1996 г. по инициатива на Общото събрание на ООН.

17. Международен ден на студентите. Обявен през 1946 г. в Прага на Световния конгрес на студентите. Годишнина от разстрела през 1939 г. на чешки студенти от германските окупатори през Втората световна война.

18. Ден на оръжейника в българската армия. Отбелязва се от 1968 г. Чества се от специалистите в областта на армейското въоръжение и техника.

19. Празник на сухопътните войски на българската армия.  На този ден през 1885 г. българската войска побеждава сръбската войска при Сливница по време на Сръбско- българската война. Отбелязва се от 1992 г. Международен ден на тоалетната. Решението за честването е взето  през 2001 г. на конгрес на Международната организация на тоалетните в Сингапур.

20. Световен ден на детето. Отбелязва се по инициатива на ООН по повод годишнините  от приемането през 1959 г. на Декларация за правата на детето и Конвенция по  правата на детето през 1989 г.

21. Световен ден на телевизията. Отбелязва се по решение на Общото събрание на  ООН от 1996 г. след първия Световен телевизионен форум в Ню Йорк (САЩ ) през същата година. Световен  ден на поздравите. Отбелязва се от 1973 г. по инициатива на американски студенти като реакция срещу засилването на международното напрежение. Ден на Златоград. Чества се в деня на освобождението на града от османско иго 1912 г. по време на Балканската война. Празник на град Оряхово. Чества се в деня на освобождението на града от османско иго през 1877 г.

22. Празник на хранително-вкусовата промишленост. Организатори са Българска асоциация за хранителна и питейна индустрия (БАХПИ) и Съюзът по хранителна промишленост (СХП) към Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС). Ден на българската адвокатура. Обявен с решение на Висшия адвокатски съвет от 26 февруари 2005 г.

23. Световен ден на хуманността. Обявен от ООН като начало на кампания за набиране на средства за подпомагане на “забравените хора” по света.

25. Световен ден на борба за премахване на насилието в отношението към  жените. Отбелязва се по решение на Общото събрание на ООН през  1999 г. Празник на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. С решение на Академичния съвет на университета от 28 октомври 1994 г. е решено празникът  на висшето училище да бъде честван в деня на патрона на университета – Свети Климент, архиепископ Охридски.

26. Световен ден на информацията. Отбелязва се по инициатива на Международната академия по информатика. Празник на Националния военен университет “Васил Левски” във Велико Търново. Определен е с Решение на 39-ото Народно събрание от 14 юни 2002 г. Тогава по предложение на правителството парламентът решава военните училища във Велико Търново, Долна Митрополия и Шумен да бъдат преобразувани в Национален военен университет. Най-голямото висше военно учебно заведение е наследник на традициите на първото българско военно училище, създадено на 26 ноември 1879 г. в Пловдив със заповед на императорския комисар на временното руско управление в България княз Дондуков-Корсаков.

27. Ден на народната памет. Отбелязва се от 1996 г. по инициатива на Общонародното сдружение “Мати Болгария”. На този ден през 1919 г. е подписан Ньойският мирен договор.

29. Международен ден за солидарност с палестинския народ. Отбелязва се от 1978 г.  по решение на Общото събрание на ООН.

Световен ден на мъжете. Отбелязва се от 2000 г. през първата събота на м. ноември по инициатива на Международния фонд “Михаил Горбачов”, на кметството на гр. Виена  (Австрия) и на Службата на ООН във Виена.

Световен ден на качеството. Отбелязва  се от 1989 г. през втория четвъртък на м. ноември по инициатива на Европейската организация за контрол на качеството и ООН.

Световен ден на имигранта. Отбелязва се през третата неделя на м. ноември по инициатива на националните епископски конференции.

Световен ден  в памет на жертвите на пътно-транспортни злополуки. Отбелязва се от 2005 г. през третата неделя на м.ноември .

Световен ден на отказ от тютюнопушенето.  Отбелязва се през третия четвъртък на  м. ноември.

Световен ден за болба с хроничните обструктивни белодробни болести ( ХОББ). Провежда се ежегодно през 2-та или 3-та сряда на м. ноември под егидата на Световната здравна организация.

Световен ден на философията. Отбелязва се от 2005 г. през третия четвъртък на  м. ноември с решение на 33-ата сесия на Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО) от октомври 2005 г.

 Това е част от  второ преработено и допълнено издание на календара “Бележити дати”, който Народна библиотека "Иван Вазов" издаде през 2001 г. Календарът се подготвя и поддържа от отдел "Методичен". Изготвен е въз основа на бюлетина на Българската телеграфна агенция “Дати и събития”. Прегледани са разнообразни справочни ресурси в интернет, електронни публикации (списания и вестници), официалните сайтове на редица международни организации – OОН, ЮНЕСКО, СЗО, ФАО и пр. От националния празничен календар са включени  датите със статут на официални празници.

С признателност.

Новини

Анкета

Подкрепяте ли инициативите за деца на Общинска библиотека Искра"

Гласувай Резултати