Новини

Заповед за превенция и ограничаване разпространението на коронавируса

Общинска библиотека "Искра"
ЗАПОВЕД № 4/10.03.2020


На основание Заповед  № 331/09.03.2020 година на Кмета на Община Казанлък, с  цел превенция и ограничаване разпространението на коронавируса
Нареждам да се предприемат следните мерки :
Мерки за гражданите
1. Спират се всички културни мероприятия, провеждащи се на територията на Общинска библиотека "Искра" или организирани от нея- за неопределено време.
2. Затваря се за потребители отдел "Читалня" за неопределено време.
3. Преустановява се обслужването на потребители в режим "читалня"/ползване на място/ в Отдел "Изкуства", ДЮО, Заемна за възрастни и филиалите на библиотеката- за неопределено време.
4. Гражданите заемат и връщат заетата от тях литература в рамките на  препоръчително 15 минути.
5. Служителите имат право да отстраняват от служебните помещения- зони за обслужване, граждани със сиптоми на хрема,  суха кашлица, висока температура или да откажат да предоставят библиотечни документи за заемане на същите.
6. Отменя се  за неопределено време приема на граждани от страна на Директора.
7. Всички възникнали въпроси от страна на гражданите да се отправят на телефони - 0431 63794, 0431 63703  и на електронна поща iskra_lib@abv.bg.
8. Поради сложнената ситуация на обслужване, няма да се налагат на читателите глоби за закъснение през месеците март и април на 2020 година.
9. Всички читатели имат право да презаписват заетите библиотечни документи на посочените телефони и електронна поща.
Мерки за служителите
С цел да  се предотврати разпространението на COVID-19 на работното място:
           1. При всяко влизане служителите внимателно избърсват краката си на входа на библиотеката и отделите в установените за целта  и дезинфекцирани изтривалки.
           2.Работните места да се поддържат  чисти и хигиенични както следва:
• Всеки ден да се измиват подовете на служебните помещения с разтвор на оксидан или белина.
• Повърхностите (бюра и маси) и предметите (телефони, клавиатури) редовно  да се избърсват с мокри кърпички, препоръчително 3 пъти на ден.
• Помещенията да се проветряват сутрин - 45 минути и след обяд-35 минути, при възможност и по-често.
• Всички входни врати да се обвият с бинт и да се дезинфекцират 3 пъти на ден.
3.Служителите да си мият ръцете редовно и добре, редовно да се пълнят помпите с течен сапун.
4. Служителите да предприемат мерки за лична превенция по време на работа- пиене на горещ чай, прием на витамин С и други.
5. Всеки от служителите, който има дори лека настинка, суха кашлица или много слаба висока температура/ над 37 градуса/, е препоръчително да си остане у дома и да се обади на ОПЛ, който да удостовери, че служителят не е носител на вируса.
6. Забраняват се командировки в страната, независимо от важността на събитието.
7. При  частно пътуване до населени места и страни, където има разпространен вирус COVID-19, служителите сами да следят за симптоми в продължение на 14 дена и да си мерят температурата два пъти дневно. Ако развият дори лека настинка или слаба висока температура (над 37,3 градуса), трябва да си останат у дома и да се изолират от други хора. Трябва също да се обадят по телефона на личния си лекар и да предоставят информация за това къде са пътували и какви са симптомите.
8. Ако възникне съмнение, че библиотечните документи са ползвани от преносител на вируса, същите се изолират за срок от 14 дни в специален сектор, с изрично посочване на датата на акта. Цитираните документи не се предоставят на други потребители до изтичане на посочения срок.
9. Определям оперативна група по превенцията в състав отговорниците на отделите, които имат за задача да заседават заедно с директора по мероприятията на превенция, да следят за изпълнението на заповедта от останалите служители, да докладват и правят предложения при промяна на някое от обстоятелствата, посочени в настоящата заповед.
Контрол по настоящата заповед ще осъществявам лично. 

Анна Кожухарова
Директор на ОБ "Искра"

Новини

Анкета

Подкрепяте ли инициативите за деца на Общинска библиотека Искра"

Гласувай Резултати