Новини

ДО Директорa на Общинска библиотека „Искра“ – Казанлък . Покана от ББИА.

ДО  Директорa на Общинска библиотека „Искра“ – Казанлък  . Покана от ББИА.

ДО
Директорa на Общинска библиотека „Искра“ – Казанлък
Уважаема г-жо Кожухарова,
Българската библиотечно-информационна асоциация има удоволствието да Ви покани на дискусионна среща на тема „Глобална визия за библиотеките“ .
Дискусията на ИФЛА „Глобална визия за библиотеките“ ангажира хиляди представители на световната библиотечна общност да обсъдят как с общи усилия можем да посрещнем предизвикателствата на бъдещето. ИФЛА вярва, че само обединеният и свързан библиотечен сектор може да осъществи истинския потенциал на библиотеките да изграждат грамотни, информирани и активни граждански общества. Лозунгът на световната дискусия е: „Заедно създаваме бъдещето! Присъедини се към нас“.
ИФЛА осъществява този световен разговор първо, чрез поредица уъркшопи в различни части на света и национални дискусии; и второ, чрез възможност за онлайн гласуване на приоритетните действия, които обединеният библиотечен сектор трябва да предприеме. (Платформата е налична на адрес: https://globalvision.ifla.org/ и лично можете да дадете своя вот).
Резултатите и изводите от световната дискусия и онлайн гласуването ще бъдат включени в подробен Доклад на ИФЛА „Глобална визия за библиотеките“, който ще бъде публикуван в началото на 2018 г. На базата на Доклада ИФЛА ще разработи конкретни работни планове за това как колективната визия ще бъде осъществена на практика.
По време на срещата ще дискутираме визията за библиотеките, предизвикателствата и възможностите, пред които са изправени библиотеките днес и в бъдеще. Въпросите, на които ще търсим заедно отговор, са представени в приложението. Срещата ще бъде интерактивна и всеки участник ще има възможност да огласи мнението си. Насърчаваме участниците да използват социалните медии (media (Twitter, Instagram, Facebook) по време на срещата, като използвате тага на дискусията #iflaGlobalVision.
Изводите от националната среща в България ще бъдат представени в доклад, който ББИА ще изпрати на ИФЛА.
Вярваме, че с Вашия опит и експертиза Вие можете да допринесете с ценни идеи за изграждане на глобалната визия за бъдещето на библиотеките.
С уважение:
Снежана Янева
Председател

IFLA Global Vision Discussion
We need your input and participation in the Global Vision discussion!Help shape the future of the library field and be involved in a truly worldwide brainstorm.Have your say! Vote until 30 September!VOTE!Follow us on InstagramIFLA’s Global Vision…
GLOBALVISION.IFLA.ORG
 

 

Новини

Анкета

Подкрепяте ли инициативите за деца на Общинска библиотека Искра"

Гласувай Резултати