Обучение по програма “Глобални библиотеки“

Обучение по програма “Глобални библиотеки“

В пероида 07.11.2011 г. - 11.11.2011 г. бе проведено Обучение по програма "Глобални библиотеки" - Направление 2 - "Организация и управление на работата в общинска библиотека" с участие на колеги от общинска библиотека "Искра" и библиотекари от общините Габарево, Николаева и Павел баня. Обучител бе Снежана Маринова - Директор на РБ "Захарий Княжески" - Ст. Загора.

В периода от 10.10.2011 г. - 21.10.2011 г. в Читалнята на библиотека "Искра" бе проведено Обучение по Проект "Глобални библиотеки" - Направление 1 - Информационни и комуникационни технологии с участие на колеги от Общинска библиотека "Искра" и колеги от общините Николаево, Павел баня и Габарево с обучител Радостина Кацарова.

Анкета

Подкрепяте ли инициативите за деца на Общинска библиотека Искра"

Гласувай Резултати