Културни събития

КРАЕВЕДСКИ ЧЕТЕНИЯ 2013

КРАЕВЕДСКИ ЧЕТЕНИЯ 2013

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ  „ИСКРА”
ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА  „ИСКРА”
КРАЕВЕДСКО ДРУЖЕСТВО „ИВАН ЕНЧЕВ – ВИДЬО”

 

К Р А Е В Е Д С К И  Ч Е Т Е Н И Я

П р о г р а м а

Доклади:

1. Анна Кожухарова - Проект „Писахме, да се знае…Дигитални ресурси за проучване, опазване и популяризиране на местното културно-историческо наследство в Казанлъшкия край” – презентация.
2. Георги Йорданов и Желязко Колев, клуб „Хаджиеновци” при ПГ „Иван Хаджиенов” – „Познатите…Непознатите. Иван Милев” – презентация.
3. Стойко Стойков - „Поп Драган - живот и дейност”.
4. Антоанета Попсавова -  „Христофор Попсавов - записки за историята на рода и Втората световна война”. 11 00 – 1115
5. Гл. асистент, д-р Диана Данова-Дамянова  -  „Коледни обичаи в Казанлъшкия край”.
6. Д-р Денчо Бойчев - „Неточности, допуснати от известни автори, относно историята на с. Голямо Дряново”.
7. Стефка Бойчева -  „За честта на пагона - „ Преди всичко България”. 8. Костадинка Димитрова -  „100 години от разорението -  пътуване до Одринска Тракия и Македония”.
9. Людмила Китипова -  „Петко Китипов - 90 годишен юбилей - размисли и прозрения”.
10. Христина Банова – „Дейност на клуб „Орлиците” - пътувания”.
11. Румен Скрински и Недялко Несторов – „Обзор на статистически данни преброяване на населението през 1885 г.”


29. 10. 2013 г.     Исторически музей „Искра”
10 00  часа         Зала „Мултимедия”

Новини

Анкета

Подкрепяте ли инициативите за деца на Общинска библиотека Искра"

Гласувай Резултати