За нас

История

История

Общинска библиотека “Искра” – гр. Казанлък е учредена на 27.12.1860 г. Тя е културно - информационен институт, който събира, съхранява, организира и предоставя за ползване библиотечен фонд, явява се архив на книжнината за края.

С решение на Общинския съвет – Казанлък, библиотеката е обявена за културен общински институт със самостоятелен щат и бюджет, което е акт на признание за нейната дългогодишна дейност.

Книжният фонд на Общинска библиотека “Искра“ е над 300 000 тома библиотечни документи – литература от всички отрасли на знанието, комплектувана съобразно интересите на нейните читатели. Особено място заемат ценните и уникални фондове – ръкописи, старопечатна книжнина и редки издания на почти всички европейски езици. Някои от тях са притежание единствено на библиотека “Искра” – “Деяния на апостолите” (ръкопис-палимпсест върху пергамент, датиращ от 13 век), “Цветен триод” (17 век), “Часослов” (17 век), “Дамаскин” (19 век), “Коран” (19 век), “Номоканон” (17 век) и др. 

Над 400 са заглавията на книгите и периодичните издания, включени в сбирката на старопечатната книжнина, излизала през през периода 1806-1878г. Голям дял сред тези книги се пада на учебниците и учебните пособия като “Рибен буквар” на Петър Берович, “Аритметика или наука числителна” от Христаки Павлович, “Българска граматика” на Неофит Рилски, “Славяноболгарское детоводство” на Неофит Бозвели и др. Художествената литература е представена от произведения като “Райна княгиня българска”от Йоаким Груев, “Беатриче Ченчи” от Димитър Блъсков, “Две приказки за слантните жени” от Станка Никулица, първите издания на “Горски пътник” на Георги Сава Раковски, “Нова песнопойка” на Петко Р.Славейков, “Криворазбраната цивилизация” на Добри Войников,  “Иванко” и “Нещастна фамилия” на Васил Друмев, стиховете на Христо Ботев и др. Интерес представляват и периодичните издания от този доосвобожденски период.

Изключително богати са и фондовете ни от книги и периодични издания, излезли след Освобождението до средата на 20 век. Сред тях трябва да откроим книгите за Казанлъшкия край, които представят пълната история за региона.

И днес фондовете на библиотеката продължават да се обогатяват ежегодно с нови издания, стремящи се да отговарят на съвременните търсения и  да задоволяват нарастващите читателски интереси. 

Общинска библиотека “Искра” и нейните пет Филиала ежедневно се посещават от над 300 читатели с разностранни интереси. Те получават търсената информация и са обслужвани в различните отдели на библиотеката – Заемна за възрастни, Читалня, Изкуство, Детски отдел, Краезнание и Справочно-библиографски отдел. 

Ново предизвикателство се оказа автоматизирането на основните библиотечни дейности – въвеждане на новонабавената литература и изграждането на електронен каталог на книгите, читателската картотека и обслужването в Заемна за възрастни, създаването на база данни Краезнание, обслужването в Детски отдел и база данни в Отдел Изкуство. Автоматизацията влезе в библиотеката от 1996г. и я превърна в модерен културно-информационен център. През 2003г. библиотеката беше домакин на национален семинар, посветен на автоматизираните процеси в библиотеките, което е признание за постигнатите успехи в национален мащаб. 

През 2010г. Общинска библиотека “Искра” чества своя 150-годишен юбилей със самочувствието на един от най-старите институти в нашия град и любимо място за казанлъчани. 

За нас

Анкета

Подкрепяте ли инициативите за деца на Общинска библиотека Искра"

Гласувай Резултати