КРАЕВЕДСКИ КАЛЕНДАР 2018 ГОДИНА

КРАЕВЕДСКИ КАЛЕНДАР 2018 ГОДИНА

КРАЕВЕДСКИ     КАЛЕНДАР    2018 ГОДИНА

Събития:
ЯНУАРИ
02.01.1938 г. – основано филателно дружество „ Шипка”, гр. Казанлък
06.01.1908 г. – основано читалище „Просвета”, с. Овощник
08-09.01.1878 г. – освобождение на Казанлък от турско робство
08.01.1938 г. – открита и осветена детската градина за деца на работнички от фабриката на Братя Стайнови
09.01.1878 г. – разгромяване на Вейсел паша при Шипка-Шейново от войските на ген. Радецки
19-20.01.1878 г. – в Папазовата къща започват първите мирни преговори между Русия и Турция
30.01.1908 г. – основана кооперация „Поминък”, с. Александрово.
януари 1923 г. –започва да излиза сп. „Новият живот”
януари 2013 г. – учреден Съюз на запасните подофицери

ФЕВРУАРИ
06.02.1938 г. – освещаване на здравен дом „Бонка С. Стайнова” – за деца и болни стари хора, дарение от патрона за общината.
13.02.1938 г. – осветено новото дружествено здание на женското дружество „Саморазвитие” /10 години от откриването на Девическо практическо училище/
15.02. 1888 г. – за първи път в България на сцената на НЧ „Искра” е представена пиесата „Отело”
22.02.1968 г. – създадена Художествена гимназия – днес НУПИД „Акад. Дечко Узунов”

МАРТ
03.03.1878  – основано селището Павел баня, от 1978 г. град
25.03.1998 г. – излиза пилотен брой на вестник „Седмица”
28.03.1928 г. – основана Търговска банка АД – Казанлък

АПРИЛ
01.04.1963 г. – основан Институт по хидравлика и пневматика
06.04.1948 г. – създадена „Българска роза – Севтополис”
09.04.1993 г. – открита могилата „Оструша”
16.04.1928 г. – за първи път на казанлъшка сцена се играе „Големанов”
18.04.1878 г. – открита новата сграда на Завода за командна хидравлика в гр. Шипка
18.04.1988 г. – създаден Клуб на жените-туристки „Орлица” към ТД „Орлово гнездо”
23.04.1918 г. – в Казанлък основано Зидарско-стъкларско сдружение
април 1923 г. – излиза първия брой на сп. „Кула”

МАЙ
07.05.2013 г. – Държавно патентно ведомство е патентовало правото единствено Казанлък да организира Празник на розата
18.05.1948 г. – създадено Културно-просветно дружество на циганите в града
22.05.1933 г. – открит първият паметник на Кирил и Методий в България – в двора на Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий”
23.05.1938 г. – полагат се основите на Ловен дом в Казанлък
26.05.1978 г. – подписан договор за побратимяване между Казанлък и Кремона
27.05.1987г. – подписан договор за побратимяване между Казанлък и Толиати
28.05.1928 г. – създадено Дружество за физическа култура и спорт в Държавна военна фабрика /Арсенал АД/
28 май 2013 г. – природна забележителност „Мегалита” е обявена за защитена територия
29-30.05.1938 г. – проведен читалищен конгрес в Казанлък
31.05.2013 г. – Първа международна изложба „Съвременна малка графика”, организирана от Петър Бояджиев
май 1928 г. – открита нова топла баня с две отделения в града
май-юни 1933 г. – издигнат паметника на Емануил Манолов

ЮНИ
01.06.1998 г. – създаден Дом за стари хора № 3
03.06. 1938 г. – положен е основен камък на училище в с. Копринка
03.06.1973 г. – открити младежки домове в Казанлък и с. Овощник
Юни 1948 г. – започва строежът на първата баскетболна площадка в Казанлък и се състои първият баскетболен мач в града

ЮЛИ
01.07.1933 г. – открита детска градина за децата на работниците в Държавна военна фабрика – Казанлък /днес ЦДГ „Буратино” в „Арсенал” АД/ – първото предучилищно заведение
07.07.1963 г. – открит стадион „Цвятко Радойнов” в Казанлък
14.07.1868 г. – навлиза в Казанлъшкия край четата на Стефан Караджа и Хаджи Димитър
15.07.1878 г. – Пета опълченска дружина е преименувана на 23 Казанлъшка дружина от Българската земска войска
18 юли 1868 г. – загива Хаджи Димитър и четата му на връх Бузлуджа
25.07.1922 г. – започва да излиза вестник „Розопроизводител”, който спира своето съществуване през май 1933 г.
29.07.1928 г. – тържествено полагане на основния камък на зданието на Казанлъшката популярна банка
30.07.1928 г. – започва строежа на 3 класни стаи и две канцеларски при Механотехническото училище

АВГУСТ
15.08.2003 г. – създаден църковен хор при храм „Успение богородично”
27.08.1878 г. – съставен протокол за възстановяване на Ученолюбива дружина  „Искра”
28.08.1943 г. – осветен общински дом в с. Мъглиж
30.08.1993 г. – посещение на Царица ЙОАНА в Казанлък
август 1883 г. – първото поклонение пред гробовете на въстаниците от четата на Хаджи Димитър

СЕПТЕМВРИ
01.09.1963 г. – създадено предприятие за хидравлични изделия ”Бончо Шанов” /М + С Хидравлик АД/
15.09.1978 г. – Указ за обявяването на Павел баня за град
18.09.1938 г. – първа изложба на ПЕТРАНА КЛИСУРОВА
септември 2003 – създаден Фентъзи клуб „Светлини сред сенките”

ОКТОМВРИ
15.10.1933 г. – започва да излиза списание „Хоризонт”
15.10. 2003 г. – създадено СНЦ ”Бъдеще за децата”
октомври 1878 г. – създадено Гимнастическо–стрелково дружество „Орел”

НОЕМВРИ
03.11.1923 г. – започва да излиза вестник „Народна дума”
07.11.1883 г. – открива се Казанлъшкото педагогическо училище
15.11.1903 г. – започва да излиза вестник „Казанлъшки глас”
26.11.1933 г. – създадено Дружество за борба с туберкулозата
ноември 1923 г. – започва да излиза вестник „Народна дума”

ДЕКЕМВРИ
04.12.1933 г. – започва да излиза вестник „Зов”
20.12.1943 г. – създава се Обществен съвет за подпомагане на туберкулозни болни

ГОДИШНИНИ

1828 г. – създаден Девическия метох от Сусана Генчева, начало на Девически манастир „Въведение Богородично”

1848 г. – в Казанлък се открива първото девическо училище
1848 г. – създава се първата текстилна фабрика в Казанлък и България на братя Стайнови /„Катекс” АД и „Руно – Казанлък ” АД/
1858 г. – открито училище в Новенската махала, днес ОУ „Паисий Хилендарски”
1868 г. – за първи път Левски идва в Казанлък
1868 г. – основано Куленското братско дружество
1878 г. – начало на общинското управление в Казанлък, основана Община Казанлък
1878 г. – основан Русенски артилерийски арсенал, по-късно преместен в София и от 1924 г. в Казанлък като Държавна военна фабрика, днес „Арсенал” АД
1893 г. – прокаран водопровод в Казанлък от връх Бузлуджа
1893 г. – създава се читалището в с. Шейново
1898 г. – създава се читалище „Кирил и Методий” в с. Александрово
1903 г. – създава се есперантското дружество „Роза вало” в Казанлък
1903 г. – започва да излиза вестник „Глас”
1903 г. – започва да излиза вестника „Казанлъшки глас”
1903 г. – Първи Празник на розата
1903 г. – построена и осветена Лъвовата чешма
1908 г. – основан комитет „Св. Панталеймон” – набира средства за дом за стари хора и родилен дом
1908 г. – основано читалище „Просвета” в с. Овощник
1923 г. – създадена медникарско-леярска кооперация „Розова долина”
1928 г. – започва да излиза бюлетин на Мъглижката популярна банка
1938 г. – започва строежа на жп. Линия Казанлък – Калофер
1938 г. – завършена новата минерална баня в с. Овощник
1943 г. – положени основите на ученическото зъболечение в града
1948 г. – започва да излиза вестник „Заводска трибуна”
1948 г. – създадена Казанлъшка околийска прокуратура
1948 г. – основано ДИП „Първи май”
1948 г. – основано СП „Тонзос”
1948 г. – основан Футболен клуб „Розова долина”
1948 г. – създадена първата билкарска кооперация „Беладона”
1948 г. – разкрит тракийския град Севтополис
1953 г. – откриват Кооперативния пазар в Казанлък
1953 г. – основана фирма „Динамик”
1958 г. – открива се училище „Лалчо Чешмеджиев”
1963 г. – основано промишлено предприятие за трудоустроени лица „Бузлуджа”
1968 г. –създаден ЛХМ „Чудомир”
1968 г. – учреден Пещерен клуб към Туристическо дружество „Орлово гнездо” В края на месец ноември
1973 г. – Художествена галерия става самостоятелен културен институт
1988 г. – създаден салонен оркестър към читалище „Искра”
1988 г. – създадена е специалността „Лютиерство” в Художествената гимназия, днес НУПИД „Дечко Узунов”
1993 г. – в Казанлък се разкрива Училище „Европа”
1993 г. – Центърът за работа с деца и Центърът за ученическо и, техническо и научно творчество се обединяват в Детски комплекс
1998 г. – създаден Общински театър „Л. Кабакчиев”
2008 г. – създава се СНЦ „Вишнев цвят”

Личности:
01.01.1893 г. – роден ген. ВАСИЛ ТЕНЕВ БОЙДЕВ, български офицер, военен комендант на Вардарска Македония през Втората световна война, починал на 23.04.1983 г.
05. 01. 1883 г. – родена в с. Розово ДЕНКА ПОПАНТОВА – учителка, актриса.
07.01.1928 г. – починал ПЕТЪР К. ШИПКОВ, виден гражданин, индустриалец. Роден през 1854 г.
08.01.1883 г. – роден РАДОМИР ИВАНОВ МАНДОВ, художник, син на учителя от Шипка ИВАН МАНДОВ
09.01.1993 г. – починала ЛИЛИЯ АПОСТОЛОВА – пианистка, музикална педагожка,  50 г. творческа дейност в читалище „Искра”
09.01.2008 г. – починал ИВАН ПАПУКЧИЕВ
14.01.1853 г. – роден ИВАН П. САЛАБАШЕВ – революционер, математик, държавник. Починал на 14. 06. 1924 г.
21.01.1923 г. – починал ИВАН НИКОЛОВ ХАДЖИЕНОВ, кмет на София, дарил средства за построяване на Занаятчийско училище, днес ПГ „Иван Хаджиенов”

02.02.1903 г. – починал ИВАН ПОПАЛЕКСОВ АДЖЕНОВ, журналист, общественик, книгоиздател. Издал първият български ежедневник „Секидневний новинар”
02.02.1938 г. – починала ТИНКА ХР. СТАЙНОВА, майка на Алекси и Петко Стайнови
04.02.1938 г. – починал шипкалията ДЯНКО КАРАДЖОВ – финансов инспектор, тясно обвързан с читалище „Светлина”
05.02.1978 г. – роден ДАНАИЛ ПЕТРОВ, колоездач
09.02.1913 г. – починал ПЕТКО /Петьо/ ИЛИЕВ ГАНИН – иконописец, зограф, основоположник на читалище „Искра”, съратник на Левски
10.02.1943 г. – починал ВАСИЛ Ст. ГАЙТАНДЖИЕВ, роден в Казанлък, учител, автор на сп. „Младина”.
19.02.1908 г. – починал ГЕОРГИ ДАНЧОВ ЗОГРАФИНА – иконописец на свода на църквата на Девическия манастир в Казанлък
19.02.1928 Г. – роден ГЕОРГИ МАТАНОВ, изявен учител, писател
19.02.1868 г. – роден ЗАХАРИ ЖЕЛЕВ, художник
26.02.1903 г. – роден ЛАЛЧО ЧЕШМЕДЖИЕВ, секретар на околийския комитет на БКМС

06.03.2008 г. – починал ХРИСТО ПЛАЧКОВ, художник
08.03. 1898 г. – роден проф. Д. Б. МИТОВ, литературен критик, редактор, ректор на ВИТИЗ
10.03. 1938 г. – починал ИВАН КОНСТАНТИНОВ, учител, читалищен деец, кооператор
15.03. 1938 г. – починал МАНЮ Ив. ПАПАЗОВ, шивач, писар, библиотекар, учител
15.03.1943 г. – починал ДЕЧКО Хр. ХРИСТОВ  председател на читалище „Искра”, кмет на Казанлък
16.03.1903 г. – роден проф. ГЕОРГИ БОРШУКОВ, журналист, историк, публицист
19.03.1928 г. – починал Петко Цанев, учител в Куленското училище
24.03.1898 г. – роден АЛЕКО АНДРЕЕВ-ПЛАМЕНОВ, поет и общественик.
24.03.1853 г. – починал ЙОАНИКИЙ /ЙОНКО/ ВИТАНОВ, зограф, килиен учител
24.03.1888 г. – роден капитан АЛЕКСАНДЪР ПАНИЦА, член на Казанлъшката дружба в София, участник в Балканската война. Починал на 3.10.1915 г.
30.03.1943 г. – починал КИРИЛ Т. САРАИЛИЕВ, офицер, искрист
март 1878 г. – починал ИВАН Д. ЖИЛКОВ, участник в Априлското въстание.

04.04.1943 г. – починал ГРУЙЧО Л. ГРУЕВ, адвокат, искрист
06.04.1973 г. – починал ЖОРО НИКОЛОВ-ЖОРО, актьор, създател на Сатиричния театър
09.04.1903 г. – починал ХРИСТО МАНЕВ, търговец, кмет, депутат
14.04.1958 г. – роден АТАНАС ГЕОРГИЕВ, спортен журналист
17.04.1883 г. – роден ИВАН СТ. ИЛИМОНКОВ, редактор на в-к „Таласъм
21.04.1958 г. – роден РУМЕН ДЕНЕВ, поет и писател
27.04.1868 г. – роден АНТОН ШИПКОВ, революционер
30.04.1978 г. – роден БОЖИДАР БОЯДЖИЕВ, състезател по борба
април 1938 г. – починал СТЕФАН МИРЧЕВ – издател и искрист
април 1938 г. – починал свещеник МИХАИЛ ДИМИТРОВ – Новенска църква
април 1938 г. – починал ЙОРДАН Т. ДРАГНЕВ, книжар ,залесител

05.05.1928 г. – роден ТОДОР ЖЕКОВ
05.05.2013 г. – починал ПЕТКО ДИМОВ, треньор по футбол
06.05.1948 г. – роден РАДИ МИЛЕВ, състезател по спортно бягане , ултрамаратон
11.05.1923 г. – починал д-р ГЕОРГИ БАЕВ, ръководител на здравната служба в града, председател на читалище „Искра”
13.05.1933 г. – починал ПЕТКО КЛИСУРОВ, художник, живописец
14.05.1878 г. – роден д-р ХРИСТО БАЕВ
15.05.1938 г. – роден СТЕФАН ДАМЯНОВ, кмет на Казанлък
15.05.1933 г. – роден ЦВЯТКО ЦВЕТКОВ, председател на отдел „Култура”
16.05.1958 г. – роден ЙОРДАН ЙОРДАНОВ, журналист, основател на НЧ „Възродена Искра”
20.05.1898 г. – роден МИРОСЛАВ МИНЕВ ,писател, критик, журналист
20.05.1943 г. – роден ГЕОРГИ АНТОВ, артист
21.05.1948 г. – родена РАДКА ИНДЖИЕВА, историк
22.05.1893 г. – починал ВАСИЛ НАЛБУРОВ, артист, поет , учител
27.05.1918 г. – починал СТОЯН П. СТАЙНОВ, индустриалец
май 1938 г. – починал АНДРЕЙ ПАНЧЕВ, банков директор, индустриалец

01.06.1938 г. – починал АВРАМ АВДАЛ, търговец, искрист
02.06.1928 г. – починал НИКИФОР ЧОРЕВ, актьор, искрист
07.06.1923 г. – роден ХРИСТО ПЕСЕВ, скулптор
16.06.1883 г. – роден ПЕТКО СТОЕНЧЕВ САПУНДЖИЕВ, търговец, искрист
21.06.1868г. – обесени СТЕФАН ОРЕШКОВ и ХРИСТО ЯНЪКОВ
24.06.1943 г. – починал СТЕФАН В. ШИПЧАНОВ, учител, общественик
24.06.1938 г. – починал ТОДОР ЧАПКЪНОВ, народен учител, офицер, искрист
31.06.1893 г. – роден д-р РАФАЕЛ ДАВИД БИДЖЕРАНО, първият казанлъшки дипломиран евреин лекар
Юни 1943 г. – починала МАРИЯ ХАДЖИ ХРИСТОВА – майката на Чудомир
02.07.2013 г. – починал ДОКО ДОКОВ, скулптор
08.07.1968 г. – роден ХРИСТО СОФЕВ, музикант, група „Грамофон”
10.07.1933 г. – починал ИВАН БРАКАЛОВ, педагог и книжовник
12.07.1928 г – починал ДИМИТЪР ЗОГРАФСКИ, кмет на града, народен представител, дарител
12.07.1953 г. – убит в Старозагорския затвор ПЕТЪР СТ. ПЕТРОВ, учител, председател на ЗМС /опозиционен/
16.07.1943 г. – роден ПЕНКО КОЙНОВ,синдикалист
25 юли 2008 г. – починал ИЛКО ДУНДАКОВ, режисьор, журналист
26.07.1908 г. – родена  ПЕТРАНА КЛИСУРОВА, художничка
юли 1993 г. – починал МЛАДЕН МИЛАДИНОВ, скулптор

01.08.1928 г. – роден ПЕТЪР КОНСТАНТИНОВ, общественик и писател
08.08.1943 г. – роден ХРИСТО СТАМБОЛСКИ, общественик, заточеник
08.08.1978 г. – починал ГЕНО ДОЧЕВ, краевед, учител, искрист
15.08.1928 г. – починал ГЕОРГИ ДУГАНОВ, опълченец
22.08.1933 г. – починал ХРИСТО ТРОШАНОВ, търговец, искрист, съветник

07.09.1893 г. – роден ПЕТКО КИТИПОВ, краевед
14.09.2008 г. – починал д-р ГЕОРГИ КИТОВ, археолог
16.09.1933 г. – починал ТОДОР МИРЧЕВ, актьор, режисьор, търговец
17.09.1938 г. – починал ИВАН РАЕВ, народен лечител от Шипка
21.09.1868 г. – роден БОРИС МИХАЙЛОВ, художник
24.09.1883 г. – починал ФИЛИП ВЕЛИЕВ, учител, първият преводач на „Илиада” у нас
26.09. 1888 г.  – роден СТЕФАН ТЕНЕВ ПОПВАСИЛЕВ, литературен критик, езиковед, учител
30.09.1948 г. – роден КОСТАДИН КОЛЕВ, фотограф

06.10.1943 г. – починал МИХАИЛ ТЕНЕВ, министър, искрист, председател на „Казанлъшка дружба”
06.10.1958 г. – роден НИКОЛАЙ ФИТКОВ, карикатурист, скулптор
23.10.1928 г. – роден д-р ДЕНЧО БОЙЧЕВ, лекар, краевед, писател

02.11.1933 г. – починал ВАСИЛ КОСТАКОВ, художник
03.11.1943 г. – родена МАРИЯ БАНДЕВА-ДАЛЕЧНИЦА, поетеса
04.11.1993 г. – починал НИКОЛАЙ ЧОМАКОВ, полковник, създател на военния контрол в Държавната военна фабрика
09.11.1908 г. – роден ЙОСИФ ЙОСИФОВ, художник
09.11.1928 г. – починал СТЕФАН Т. КАРАИЛИЕВ, общественик, дарител, индустриалец
10.11.1883 г. – роден д-р ТОДОР ЙОНКОВ, учител, доктор по философия, поет, офицер, загинал в Балканската война на 18.10.1912 г.
12.11.1943 г. – починал НИКОЛА ВЛАДЕВ, офицер, общественик
13.11.2008 г. – починала ЦВЕТАНКА ХРИСТОВА, европейска и световна шампионка по хвърляне на диск
13.11.1928 г. – починал ИВАН МИНДОВ, търговец
14.11.1943 г. – починал ЙОВКО ОГРАЧЕВ, учител, кмет на с. Средногорово

01.12.1943 г. – починал НИКОЛА КЕМАНДЖИЕВ, искрист
07.12.1918 г. – починал МАНЬО РАЙНОВ, библиотекар, искрист, артист, нар. представител
08.12.1908 г. – починал ЦАНЬО ЖЕЛЕВ, учител, журналист, поет
10.12.1943 г. – починал АЛЕКСАНДЪР ЕДРЕВ, учител, читалищен деец
11.12.1938 г. – починал ДИМИТЪР ТОДОРОВ, офицер , искрист
13.12.1893 г. – починал ДИМИТЪР ЦАНЕВ, инспектор по труда , учител
17.12.1888 г. – родена КАТИНА КАСАБОВА, артистка
27.12.1848 г. – роден ХРИСТО ПАТРЕВ, революционер
12/13.12.1933 г. – починал ВЛАДИМИР БАКАЛОВ, учител, библиотекар
декември 1943 г. – починал ДИМИТЪР НЕСТЕРОВ, дипломат
декември 1943 г. – починал ИВАН АТАНАСОВ, председател на дружество „Юнак”
декември 1948 г. – починал МАТЕЙ ГЕОРГИЕВ, краевед, учител, адвокат

1818 г. – роден ФИЛИП ВЕЛИЕВ, първи преводач на „Илиада”, учител, просветен деец
1828 г. – роден ДИМИТРО ПАПАЗОГЛУ, розотърговец
1848 г. – роден полковник КИРИЛ ИВАНОВ, един от основателите на читалище „Искра”
1848 г. – роден АНТОН ГРИГОРОВ, свещеник
1848 г. – роден ГАВРИЛ КОНСТАНТИНОВ, аптекар, общественик, народен представител в Х Обикновено народно събрание
1848 г. – починал АЛЕКСИЙ ХАДЖИЕНОВ, енорийски свещеник при Куленската църква
1848 г. – родена БЕЛИКА СТ. КАРАПЕТРОВА, учителка, артистка
1848 г. – роден ВАСИЛ МИХАЛЕВ, иконописец, участник в Априлското въстание
1853 г. – родена в Шипка ПЕТРАНА ПЕТРОВА ЧИРПАНЛИЕВА, учителка, общественичка
1853 г. – роден АНТОН ПОПОВ ПОПОВ, артист, режисьор, преводач
1853 г. – роден СИМЕОН СИМЕОНОВ ЦОНЕВ, иконописец от Трявна, актьор, участник в Априлското въстание и в боевете при Шипка
1853 г. – роден СТЕФАН КОСЕВ, опълченец, работил и починал в Казанлък
1858 г. – роден СТОЯН ПИНТЕВ, учител, книгоиздател
1863 г. – роден ВАСИЛ НАЛБУРОВ, актьор
1863 г. – роден ИВАН ТОДОРОВ КУТЕВ, адвокат, участник в Балканската и Междусъюзническата войни, офицер. Починал 1933 г.
1868 г. – родена ЕКАТЕРИНА ЗЛАТАРЕВА, артистка
1873 г. – родена ПОЛИКСЕНА П. КОКИЛЕВА, създава на името на своя съпруг Хр. Дамянов Узунов фонд
1873 г. – роден ИВАН ЧОРЕВ, учител, съратник на Ем. Манолов, композитор
1873 г. – роден в София д-р ТОДОР ПОПОВ, общественик, читалищен настоятел
1878 г. – починал СТЕФАН БОЗОВ, свещеник, участник в Старозагорското въстание
1883 г. – роден МИХАИЛ НАЙДЕНОВ, виден спортист, създател на гимн. дружества
1888 г. – починал ПЕНЧО ПЪРВОВ, учител, читалищен деец
1888 г. – починал ГРИГОР КАРАДЖОВ, преводач, учител, депутат
1888 г. – роден ТОДОР ЮЛИЕВ, книжар, деец на БКП, ръководител на Септемврийското въстание в Казанлък. Починал 1923 г.
1888 г. – роден д-р ИВАН АНДРЕЕВ, лекар и благодетел
1888 г. – починал поп Павел, художник
1893 г. – роден ПЕТКО КИТИПОВ, краевед, историк
1898 г. – починал ИВАН ЧОМАКОВ, учител, общественик
1898 г. – роден МИХАИЛ ЗАХАРИЕВ в с. Борисово дн. С. Манолово, участник в юнското въстание, партизанин
1898 г. – починал НИКОЛА ГЕНЧЕВ ВЕРАНООЛУ /ВЕРАНАТА/, участник в Априлското и Старозагорското въстания
1898 г. – роден ГЕНЧО ГЕНЧЕВ ХАДЖИГАНЕВ, скулптор, декоратор, емигрирал във Франция
1903 г. – починал ХРИСТО ХРИСТОВ, търговец, кмет на града, депутат
1903 г. – починал ВАСИЛ АВРАМОВ /1812 – 1903/, резбар, изработил олтара на Калпакчийската църква
1903 г. – починала МАРИЯ ВЛАДЕВА, артистка
1913 г. – роден ИЛИЯ ЙОСИФОВ, певец, композитор
1913 г. – починал НИКОЛА МОЙНОВ АСТАРДЖИЕВ, роден 1850 г. в Ловеч, печатар, опълченец. Участник в боевете при Шипка
1918 г. – починала МАРИЯ ГАВРИЛОВА, оставила наследството си за девическото класно училище
1923 г. – роден ХРИСТО КЕРПЕДЬОВ, художник
1928 г. – починал СТЕФАН КАСЪРОВ
1928 г. – починал РАЧО ПЕТРОВ ДАВИДОВ, поборник, опълченец, строител
1928 г. – починал ХРИСТО ТАНЕВ, посочил мястото на градските чешми, ръководи водното дело на столицата
1933 г. – родена КОСТАДИНКА ДИМИТРОВА, председател на Тракийското дружество в Казанлък
1933 г. – роден ИВАН ХАДЖИЙСКИ, поет
1933 г. – роден ЛЕОНИД МИЦЕВ, скулптор
1938 г. – починал ген. ИВАН ПАШИНОВ, командир на 23-ти Шипченски пехотен полк. Роден 1862 г.
1938 г. – родена МАРИЯ СТОЯНОВА, артистка, музикален театър
1938 г. – починал ДАНЧО ЛАЛЕВ, искрист
1938 г. – починал ПЕТКО ДЪРЗЕВ
1938 г. – починал АНТОН ПАПАЗОВ, индустриалец
1943 г. – починал ХРИСТО К. МАЗНЕВ, учител, директор на КПУ
1948 г. – роден свещеник АНТОН ГРИГОРОВ, участник в Казанлъшкия таен революционен комитет
1958 г. – роден БОНЧО КЪРОВ, поет
1963 г. – роден РОСЕН ДОНЧЕВ, художник
1968 г. – роден БОРИСЛАВ ПРАНГОВ, художник
1968 г.- роден МАРТИН ИЛИЕВ, оперен певец
1988 г. – починал ИВАН ШИРОВ, композитор
1993 г. – починал АНГЕЛ ТОДОРОВ, поет, литературен критик

Юбилеи 2018
05.02.1978 г. – роден ДАНАИЛ ПЕТРОВ, колоездач
19.02.1928 г. – роден ГЕОРГИ МАТАНОВ, изявен учител, писател
14.04.1958 г. – роден АТАНАС ГЕОРГИЕВ, спортен журналист
21.04.1958 г. – роден РУМЕН ДЕНЕВ, поет и писател
30.04.1978 г. – роден БОЖИДАР БОЯДЖИЕВ, състезател по борба
05.05.1928 г. – роден ТОДОР ЖЕКОВ
06. 15.05.1938 г. – роден СТЕФАН ДАМЯНОВ, кмет на Казанлък
05.1948 г. – роден РАДИ МИЛЕВ, състезател по спортно бягане, ултрамаратон
20.05.1943 г. – роден ГЕОРГИ АНТОВ, артист
21.05.1948 г. – родена РАДКА ИНДЖИЕВА, историк
08.07.1968 г. – роден ХРИСТО СОФЕВ, музикант, група „Грамофон”
16.07.1943 г. – роден ПЕНКО КОЙНОВ, синдикалист
30.09.1948 г. – роден КОСТАДИН КОЛЕВ, фотограф
06.10.1958 г. – роден НИКОЛАЙ ФИТКОВ, карикатурист, скулптор
1933 г. – родена КОСТАДИНКА ДИМИТРОВА, председател на Тракийското дружество в Казанлък
1938 г. – родена МАРИЯ СТОЯНОВА, артистка, музикален театър
1958 г. – роден БОНЧО КЪРОВ, поет
1963 г. – роден РОСЕН ДОНЧЕВ, художник
1968 г. – роден БОРИСЛАВ ПРАНГОВ, художник
1968 г. – роден МАРТИН ИЛИЕВ, оперен певец, баритон

 

Новини

Анкета

Подкрепяте ли инициативите за деца на Общинска библиотека Искра"

Гласувай Резултати