Проекти

Проект „На една земя, под едно небе. При изворите на живота”.

Фондация „Глобални библиотеки - България” Конкурс за проекти – 2016 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” Договор РД-00-115/24.06.2016 между Министерство на културата и ФГББ Договор № МК-ДБФ-38/25.11.2016.Тематична област Развитие на м

Проектна дейност на ОБ “Искра“ - Аз мога повече

Програма “Аз мога повече” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” От месец март2014 година Обкинска библиотека "Искра" е партньор в обучението за придобиване на професионална квалификация на библиотекари със средно образование по схема BG051PO001-2.1.14 - “Аз м

Проектната дейност на Общинска библиотека “Искра“

Програма „Глоб@лни библиотеки - България" е съвместна инициатива на Министерство на културата, Програмата на ООН за развитие, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Национално сдружение на общините в Република България и Българска библиотечно-информационна асоциаци

Анкета

Подкрепяте ли инициативите за деца на Общинска библиотека Искра"

Гласувай Резултати